Date
3 กรกฎาคม 2019

มอบทุน-รับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา08.30น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more