โครงการประกวดเฟรชชี่ช่างกล ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
เวลา13.00น.นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่่ายวางแผนงาน
และงบประมาณ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดเฟรชชี่ช่างกล
ครั้งที่ 4 โดยมีนายอลงกร เกตุดี หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
กล่าวรายงาน ณ หอประชุม ชั้้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก