Date
19 พฤศจิกายน 2019

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
นายพิษณ รัตน์เลิศลบ รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกให้เกียรติเป็นประธานเปิด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
 ...  Read more

ประชุมกิจกรรมและเปลี่ยนการจัดการและการลงทุนเสริมทางวิชาการ

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
เวลา09.00น.นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ ...  Read more