Date
27 พฤศจิกายน 2019

ประชุมคณะกรรมการและครูที่ปรึกษาเตรียมแข่งขันทักษะที่จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา09.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more