Author
ปุณณฐา

มอบรางวัลวันครูแห่งชาติ 2561

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 07.40น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน-นักศึกษา มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลใหักับนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวด ...  Read more