ข่าวสารและกิจกรรม

ปฐมนิเทศฝึกงาน

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีพร้อมบรรยายพิเศษและ
 ...  Read more