ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560

แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ (ปวส.) สายตรง และ ม.6 ประจำปีการศึกษา ...  Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

แผนการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน

การประชุมการวางแผนการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนและการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการ
 ...  Read more

กำหนดการสอบ V-NET

ประกาศกำหนดการสอบ V-NET ระดับปวช.3 และระดับปวส.2 ทุกแผนกช่าง สถานที่สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ดูรายชื่อที่บอร์ดห้องวิชาการ