นักเรียน-นักศึกษา

แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
อาจารย์วรนุช พร เสนาะ หัวหน้า  สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ระดับปริญญาตรี
 ...  Read more

โครงการทวิภาคี”บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด” แนวแนวการฝึกงาน

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 งานทวิภาคีจัดโครงการแนะแนวการเข้ารับการฝึกงาน
โดยมีนายนิสิต พลภักดี  ...  Read more

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุลประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
 ...  Read more