นักเรียน-นักศึกษา

มอบรางวัลให้กับนักเรียน-นักศึกษา ที่ตอบแบบประเมินสแกน QR Code

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
นายชาญชัย วิเศษสุมน หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 ...  Read more

โครงการอบรมเยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
เวลา 09.00น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติด ...  Read more

มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชนูปถัมถ์

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
เวลา 13.30น.นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกรักษาการแทนศึกษาธิการ
 ...  Read more

มอบดอกไม้ให้กับคณะครู ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รับฟังโอวาทและมอบดอกไม้ให้กับคณะครู
 ...  Read more