นักเรียน-นักศึกษา

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา09.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการณ์ระดับ ปวส.ระบบทวิภาคีและระดับปริญญาตรี
โดยมีคุณครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานระบบทวิภาคี

 ...  Read more