นักเรียน-นักศึกษา

พิธีเปิดการแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล ไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562เวลา09.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษาให้เกียรติเป็นประธานใน
 ...  Read more

แนะแนวทางการศึกษาต่อของบริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์(SCM)

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา09.00น.นายนิติธร สนั่นนาม หัวหน้างานแนะแนวเพื่อการอาชีพนำบริษัท ...  Read more

ปฐมนิเทศนักเรียนนัก-ศึกษาก่อนออกฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2562

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562เวลา09.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
 ...  Read more

มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ธนาคารโรงเรียน ธานคารออมสินประจำปี 2562

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562เวลา09.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
 ...  Read more