26 พฤษภาคม 2024

ตรวจสอบผลการเรียน

Update : 2020-06-09

สามารถตรวจสอบได้ที่ ระบบบริหารจัดการงาน (RMS) หรือ RMS HTTPS หรือ ศธ.02 online

การตรวจสอบผลการเรียน มี 2 วิธี

วิธีที่ 1

1. ระบบบริหารจัดการงาน (RMS) หรือ RMS HTTPS

1.1 เข้าเว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการงาน (http://rms.pltc.ac.th)

  • นักเรียน ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540
  • ผู้ปกครอง ใช้ รหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540
  • ***หมายเหตุ รหัสผ่านมี 10 ตัว หากเปลี่ยนแปลงแล้วจำไม่ได้กรุณาติดต่องานทะเบียน

1.2 เลือกผลการเรียน


วิธีที่ 2

2.1 เข้าเว็บไซต์ ศธ.02 (https://std2018.vec.go.th)

2.2 กลุ่มนักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครอง

2.3 ป้อนชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน และเลือกสถานศึกษา

2.4 คลิกที่รหัสประจำตัวนักศึกษา

2.5 เลือกผลการเรียน เพื่อดูหรือพิมพ์ผลการเรียนออกทางเครื่องพิมพ์