คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ ชาติวรรณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
โทร.0-5530-2029 ต่อ 111

นายเดชณรงค์ รอดซุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โทร.0-5530-2029 ต่อ 125

นายอุเทน ปิ่นม่วง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร.0-5530-2029 ต่อ 230

นายวิลาศ เฟื่องระย้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร.0-5530-2029 ต่อ 150อ 2

นายชลอ ประยูรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทร.0-5530-2029