26 พฤษภาคม 2024

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

เลขที่ 2 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 0-5530-2029 , 0-5525-2525 โทรสาร 0-5530-2030

อีเมล pr@pltc.ac.th