ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

เลขที่ 2 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร.0-5530-2029,0-5530-2032 โทรสาร 0-5530-2030

อีเมล phitsanulok01@vec.mail.go.th