สัญลักษณ์ของวิทยาลัย

สีประจำของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก น้ำเงิน – ขาว