23 มิถุนายน 2024

สัญลักษณ์ของวิทยาลัย

สีประจำของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก น้ำเงิน – ขาว