23 มิถุนายน 2024

แผนผังวิทยาลัย

ภาพโดย ครูคุณัญญา วินาลัย