มอบเกียรติบัตรสิ่งประดิษฐ์/2561

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และนายบุญลือ อยู่คง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน-นักศึกษา
และคุณครูที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ และผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก