วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา07.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู นักเรียน-นักศึกษา แผนกช่างสำรวจ
และแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เข้าร่วพิธีเปิด”ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก”
โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก