วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00น.
นายนิติธร สนั่นนาม หัวหน้างานแนวนำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ออกแนะแนวเพื่อสร้างแนวคิด และแนะแนวทางในการเลือกเข้าศึกษาต่อ ทางด้านช่างอุตสาหกรรม
ให้กับนักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
และโรงเรียนวัดจันตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก