วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมมือทำ (MOU)

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ร่วมมือทำ MOU ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในการดำเนินงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
โรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1