ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแถลงข่าวการเปิดโครงการ”ศูนย์ ซ่อม สร้าง สุข”

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแถลงข่าวการเปิดโครงการ”ศูนย์ ซ่อม สร้าง สุข”
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อเข้าประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก