วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์
ตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา และบุคลกรในสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน
ณ โดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก