วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานจุดบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี
พร้อมคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ วัดโพธิญาณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก