ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564


วันศุกร์ที่ 23 กรฎาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเตรียมมาตรการความพร้อมในการเปิดการจัดการเรียน-การสอน
ในภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก