โครงการ”Fix it จิตอาสา ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19″

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นำน้ำดื่มร่วมโครงการ”Fix it จิตอาสา ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19″
โดยมีคณะผู้บริหาร และครู-อาจารย์ ให้การต้อนรับและรับมอบน้ำดื่ม ณ ศูนย์พักคอย วิทยาลัยบริหารธุรกิจเทคโนโลยีจังหวัดพิษณุโลก