รับนักศึกษาฝึกงานจากสถานประกอบการเข้าพื้นที่กักตัว 14 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และคณะครู-อาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รอรับนักศึกษาที่กลับจากการฝึกงานจากสถานประกอบการ
เพื่อขอกลับเข้าพื้นที่และกักตัว 14 วัน ตามมาตรการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
โดยมีผู้ปกครองของนักศึกษามารับตัวกลับไปดูแล ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก