การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2565


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2565
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565นี้
โดยมีรองผู้อำนวยการฯที่ 4 ฝ่าย เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก