ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานทะเบียน)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานทะเบียน)