ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้ากำลัง)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้ากำลัง)