การประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นางสาวปรียาพัชร  อินตา  หัวหน้าส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นำนักเรียน-นักศึกษา เข้ารับตรวจการประเมินเพื่อคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564
โดยมีคณะกรรมการเป็นอาจารย์ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประเมินคัดเลือก
ณ  ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก