ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ผู้ช่วยเจ้าหน้างานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ผู้ช่วยเจ้าหน้างานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก)