“เกษียณ เกษมศานต์ สราญหทัย” ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานงาน”เกษีนณ เกษมศานต์ สราญหทัย” ประจำปี2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์
นักเรียน-นักศึกษา ร่วมงานโดยพร้อมเพียง  ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก