การประเมินการปฏิบัติงาน(ครูพิเศษสอน)

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นำคณะกรรมการตรวจการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว(ทำหน้าที่พิเศษสอน)
ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก