ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก)