พิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
นำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก