โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ RMS เพื่อการพัฒนาตนเองตามข้อตกลง(PA)ของครูผู้สอน

วันอังคารที่ 11 ตุลามคม 2565นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ RMS เพื่อการพัฒนาตนเองตามข้อตกลง
(PA)ของครูผู้สอน โดยมีนายนพพร จูจันทร์  หัวหน้างานวัดและประเมินผล กล่าวรายงาน
ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก