ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.(จบ ม.3)และปวส.(จบ ม.6,สายตรง)และ(ประเภทกรณีพิเศษโควตา) ประจำปีการศึกษา2566

ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.(จบ ม.3)และปวส.(จบ ม.6,สายตรง)และ(ประเภทกรณีพิเศษโควตา) ประจำปีการศึกษา2566