การประชุมตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษาวิชาทหารตามโครงการ”ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน”ประจำปีการศึกษา 2565


วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานการประชุมตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษาวิชาทหารตาม
โครงการ”ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน”ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบิรการ วิทยาลัยเท่คนิคพิษณุโลก