โครงการฝึกอบรมการเรียน-การสอนหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติฯในรูปแบบออนไลน์


วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 นายมานัส เมฆพัฒน์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน นำนักศึกษาระดับปวส.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติฯในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก