วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก/งานโครงการพิเศษ-งานกิจกรรม นำนักเรียน-นักศึกษา
และคณะครู-อาจารย์ออกหน่วยจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามโครงการอาชีวะอาสาพัฒนา (Fix it – จิตอาสา)
เช่น การมอบทุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน
ณ โรงเรียนบ้านซำเตย อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก