การชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับการนิเทศ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายวิลาศศักดิ์ เฟื่องระย้า รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานการชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับการนิเทศ
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก