โครงการ”ศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน”

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565นายวิลาศศักดิ์ เฟื่องระย้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีชุมพล ขนาพรวรกาญจน์ ผู้กำกับนักศึกษาวิทชาทหาร และคณะครู-ผู้กำกับ นทศ.
และนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกรับการตรวจมาตรฐานการปฏิษัติหน่วยฝึกวิชาทหาร
ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2565 ค่ายเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก