มอบรางวัลให้กับนักเรียน-นักศึกษาในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลให้กับ
นักเรียน-นักศึกษา ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2565
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก