โครงการ”Plus 1 จำนวนจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำนักเรียน-นักศึกษา คณะครู-อาจารย์ ร่วมบริจาคโลหิต
กับเหล่ากาชาดพิษณุโลก ในโครงการ”Plus 1 จำนวนจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”
เพื่อรณรงค์บริจาคโลหิตตลอดปี 2565  มีนักเรียน-นักศึกษา และคณะครู-อาจารย์
มาร่วมบริจาคโลหิต ณ ชั้น 1 อาคาร 4  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก