วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายบุญรัตน์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีพระราชทาน
เพลิงศพคุณพ่อพยุง ชาติวรรณบิดาของนายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และนายพิเชษฐ์ ชาติวรรณ แผนกวิช่าช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร