พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565นายเลิศชัย แสงรุ่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นำคณะครู-อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษาร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และวางพานพุ่ม
เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก