พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(เลขาธิการ กอศ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวรายงาน
ทั้งนี้นายสุชาติ ชาติวรรณ ประธานอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะครู-อาจารย์
นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้  ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง