การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน(Fix it Center)เทศกาลปีใหม่/2566

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ  ชาติวรรณ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน(Fix it Center)เทศกาลปีใหม่ 2566
โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาพิษณุโลก และคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก