พิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 256

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ดร.บุญรัตน์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีการศึกษา 256 โดยมีนายวิลาศศักดิ์ เฟืองระย้า รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
นำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว