ลงนามถวายพระพรแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”ขอให้หายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหารครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาลงนามถวายพระพรแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”
ขอให้หายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เร็ววัน ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก