ขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียน-นักศึกษา(ประเภทโควตา)ระดับปวช.1/ปวส.1(สายตรง)และปวส.1(ม.6)ประจำปีการศึกษา2566

ขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียน-นักศึกษา(ประเภทโควตา)ระดับปวช.1/ปวส.1(สายตรง)และปวส.1(ม.6)ประจำปีการศึกษา2566