การประกวดและประเมินสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 จัดการประกวดและประเมินสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565(ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก