การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ
ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก