การประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ดร.สุธี เสริมสุข ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เข้าประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องสมาร์ คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก